Раздел
Новости регионов [55]
Судебные решения [105]
Распоряжения АМКУ [68]
СМИ [13]


Інформація про зміст актуальних питань порушених у зверненнях громадян за період з 01.01.2011 року по 20.05.2011 року

20.05.2011

                                  Інформація про зміст актуальних питань, порушених у зверненнях громадян 
                                                                                  в травні 2011 року

Актуальне питанняВідповідь Комітету
Звернення військового пенсіонера з питання щодо отримання пенсії через інші банківські установи, крім ВАТ «Ощадбанк»До АМКУ продовжують надходити звернення з питань щодо отримання пенсії військовими пенсіонерами через інші банківські установи, ніж ВАТ «Ощадбанк». З цього приводу пояснюємо наступне.

Статтею 93 Конституції України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР (із змінами та доповненнями) право законодавчої ініціативи належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.

Отже, АМКУ не є органом державної влади, наділеним правом законодавчої ініціативи (офіційного внесення про зміну або скасування чинного закону, початкової стадії законодавчого процесу). Тому для вирішення питання зміни норм, що містяться в чинному законодавстві, заявники можуть звертатися до будь-якого із вказаних вище суб’єктів законодавчої ініціативи.


                                Інформація про зміст актуальних питань, порушених у зверненнях громадян 
                                                                                 в травні 2011 року


Актуальні питанняВідповідь Комітету
Звернення військових пенсіонерів з питання щодо отримання пенсії через інші банківські установи, окрім відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (надалі – ВАТ «Ощадбанк»)Відповідно до статті 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ВАТ «Ощадбанк» є єдиним банком, через який органи Пенсійного фонду України виплачують пенсії військовим пенсіонерам.

Антимонопольний комітет України вже тривалий час опрацьовує питання необхідності розвитку конкуренції на ринку послуг із виплати пенсій військовим пенсіонерам, пенсійне забезпечення яких здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та забезпечення зазначеній категорії пенсіонерів рівних прав порівняно зі всіма іншими пенсіонерами в частині можливості відкриття пенсійного рахунку у будь-якому з уповноважених банків.

Однак, до внесення відповідних змін до статті 52 у Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ВАТ «Ощадбанк» залишатиметься єдиним банком, в якому військовим пенсіонерам відкриватимуться пенсійні рахунки, на які органи Пенсійного фонду України перераховують пенсії.


                               Інформація про зміст актуальних питань порушених у зверненнях громадян  
                                                             за період з 01.03.2011 року по 31.03.2011 року

Актуальні питанняРоз’яснення Комітету
1Щодо зміни відкритим акціонерним товариством «Укртелеком» (надалі – ВАТ «Укртелеком») умов та вартості оплати за послуги телефонного зв’язку у зв’язку з переведенням абонентів на безпогодинну систему оплатиЗміна умов та вартості оплати за послуги телефонного зв’язку ВАТ «Укртелеком» обумовлена виведенням з експлуатації апаратури почасового обліку місцевих телефонних розмов.

Комітетом наразі проводиться відповідне дослідження стовно відповідності дій ВАТ «Укртелеком» при зміні умов оплати за послуги телефонного зв’язку вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.


                                Інформація про зміст актуальних питань порушених у зверненнях громадян 
                                                           за період з 01.02.2011 року по 28.02.2011 року

ПитанняВідповідь (результати розгляду звернення)
1. Щодо росту цін на олію соняшникову рафіновану бутильовануОстанні заходи, які були проведені Комітетом та сприяли стримуванню росту та навіть зменшенню ціни стосувалися олії соняшникової бутильованої.

Зокрема олія соняшникова рафінована бутильована є тим соціальним продуктом, на який запроваджено державне регулювання цін. Контроль за рівнем торгівельної надбавки в роздрібній мережі здійснює Державна цінова інспекція.

Однак, Комітет також постійно контролює учасників цього ринку, оскільки на ньому здійснюють діяльність такі виробники олії, становище яких має ознаки домінуючого.

21 лютого 2011 року Антимонопольний комітет України за результатами розгляду заяви учасників ринку прийняв рішення та надав дозвіл 14 учасникам ринку олії соняшникової на узгоджені дії, які спрямовані на відновлення рівноваги внутрішнього ринку та зниження вартості продукції. Дозвіл діє до 15 травня 2011 року.

Результатом узгоджених дій компаній є стабілізація цінової ситуації на ринку та задоволення існуючого попиту на олію соняшникову бутильовану за прийнятною для споживачів ціною. Основні виробники та експортери олії зобов’язалися щомісяця наповнювати вітчизняний ринок у обсягах до 20 тис. тонн олії, а, починаючи з останнього тижня лютого 2011 року, основні виробники та експортери олії соняшникової реалізовують продукцію бутильовану рафіновану до великих торговельних мереж за середньою оптово-відпускною ціною 12,15 грн/літр. Йдеться, зокрема, про олію таких торгових марок, як «Олейна», «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Розумниця», «Славія», тощо.

Також Комітет 3 березня 2011 року звернувся письмово до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та міських у Києві та Севастополі адміністрацій про вжиття заходів, спрямованих на зменшення рівня торговельних надбавок в роздрібній мережі з 10 до 7 %.

На сьогодні олія за ціною від 13 до 13 грн 40 копійок за 1 літр наявна в торговельних мережах. В той час коли наприкінці 2010 року її ціна сягала і 16 грн за 1 літр.

При прийнятті рішення Комітет врахував світову практику погодження подібних домовленостей гравців ринку в умовах відновлення економіки в післякризовий період.

Інтереси споживачів щодо отримання продуктів за прийнятною ціною залишається пріоритентним в роботі Комітету, особливо якщо мова йде про ринки, де існує домінування окремих учасників.


                                 Інформація про зміст актуальних питань порушених у зверненнях громадян
                                                             за період з 01.01.2011 року по 31.01.2011 року


ПитанняВідповідь (результати звернення)
1. Стосовно поширення інформації, що вводить в оману під час рекламування лікарських засобів "Простамол Уно”, "Вітапрост” та "Гентос”.Комітетом проводиться дослідження питань порушених у зверненні, а також триває розгляд справи щодо наявності в діях «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» (м. Берлін, Німеччина) ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману під час рекламування лікарського засобу "Простамол Уно”.Copyright © 2020 "SPACEO"