Раздел
Вопросы и ответы [22]
Международные новости [62]
Деятельность [158]
Исследования и рекомендации [72]
Обжалование государственных закупок [602]
Связь и транспорт [55]


Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України в частині виконання функцій органу оскарження за період з 01.08.2010 по 01.04.2011

01.06.2011

Законом України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон), який введено в дію з 31 липня 2010 року, на Антимонопольний комітет України (надалі Комітет) покладено функцію органу оскарження у сфері державних закупівель.

З початку виконання Комітетом функцій органу оскарження (протягом 2010 року та за три місяці поточного року) до органу оскарження надійшло 456 скарг.

З них:
- з оплатою – 285;
- прийнято рішень – 493; з яких про прийняття скарг до розгляду – 264 та 222 рішення, прийняті за результатами розгляду скарг, з яких:
- відмову у задоволенні скарги та залишення без задоволення – 97;
- задоволення скарг повністю – 65;
- задоволення скарг частково – 20;
- припинення розгляду скарг – 24;
- повернення без розгляду – 17.

Початок виконання Комітетом функцій органу оскарження супроводжувався певними труднощами як організаційного, так і правового характеру. Так, зокрема, через неврегульованість в перші місяці покладення на Комітет функцій органу оскарження питання щодо розміру плати за подання скарги до органу оскарження, передбаченої Законом, певна частина скарг (162) була повернута суб’єктам оскарження без розгляду.

Основні порушення з боку Замовників можна поділити на 2 категорії.

Перша категорія порушень – складення Замовниками документації конкурсних торгів з порушенням основних принципів державних закупівель, визначених Законом, а саме:

- непрозорі та нечіткі технічні та кваліфікаційні вимоги документації конкурсних торгів, кількість яких становить 23 % відсотки загальної кількості порушень;
- штучне розширення предмета закупівлі (невиправдане об'єднання товару/послуг в один лот/предмет закупівлі; нечітке, загальне визначення предмета закупівлі) – 6 відсотків від загальної кількості порушень;
- штучне звуження предмета закупівлі (зайва деталізація предмета закупівлі) – 3,5 % від загальної кількості порушень;
- помилки під час складення документації конкурсних торгів (невідповідність додатків документації конкурсних торгів основним вимогам документації конкурсних торгів, невірно визначені строки подання пропозицій конкурсних торгів тощо, кількість яких становить 5 відсотків загальної кількості порушень.

Друга категорія порушень – процедурні порушення з боку Замовника, а саме:
- порушення порядку оприлюднення інформації – 29 відсотків загальної кількості порушень;
- неправомірне відхилення пропозицій учасників – 9 відсотків загальної кількості порушень;
- неправомірне визначення переможця – 10 відсотків загальної кількості порушень;
- допущення до оцінки учасників, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів – 11 відсотків загальної кількості порушень;
- укладення договорів з порушенням строків (в тому числі під час процедури оскарження) – 3,5 відсотків загальної кількості порушень.

Отже, порушення під час складення документації конкурсних торгів та порушення замовниками порядку оприлюднення інформації про закупівлю становлять понад 60% відсотків загальної кількості порушень, виявлених Органом оскарження у ході розгляду скарг.

Практичний досвід, набутий органом оскарження в ході розгляду скарг про порушення законодавства про здійснення державних закупівель, дає змогу виокремити тих замовників, схильних до вчинення порушень під час проведення процедур закупівель, дії, рішення чи бездіяльність яких оскаржуються суб’єктами оскарження.

Зокрема, перше місце в цьому переліку посідає Міністерство охорони здоров'я України, на дії якого до органу оскарження за звітний період надійшло 54 скарги:

За результатами розгляду скарг на дії МОЗ України Колегією прийняті рішення. З них:
- задоволено 29 скарг, зокрема, замовника зобов’язано відмінити 9 процедур закупівель, щодо 16 процедур закупівель – продовжено торги, Замовника зобов'язано усунути порушення та надати роз'яснення учасникам торгів або внести зміни до документації конкурсних торгів, 4 процедури закупівлі відмінені за окремими лотами;
- відмовлено в задоволенні 24 скарг;
- припинено розгляд однієї скарги (скаржник відкликав скаргу).

Друге місце відводиться діям управлінь та закладів охорони здоров’я, які оскаржені в 48 скаргах.

На третьому місці – скарги на дії Міністерства оборони України, щодо яких до органу оскарження подано 20 скарг.

За результатами розгляду скарг на дії Міністерства оборони України Колегією прийняті рішення. З них, зокрема:
- відмовлено в задоволенні 3 скарг;
- задоволено 13 скарг;
- припинено розгляд однієї скарги (скаржник відкликав скаргу).

Слід зазначити, що порушення під час проведення процедур закупівель наведеними вище замовниками вчинені переважно на соціально важливих ринках, таких, як послуги з громадського харчування: учнів загальноосвітніх закладів, в тому числі потерпілих від Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців; лікарські засоби; медичне обладнання.

Одним із способів зменшення в майбутньому кількості порушень з боку замовників є рекомендація щодо моніторингу з боку замовників рішень органу оскарження, які розміщуються на веб-порталах Антимонопольного комітету України й Уповноваженого органу з питань державних закупівель та публікуються в офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Відповідно до вимог Закону за результатами розгляду скарг, у випадках виявлення під час здійснення процедур закупівель ознак корупційних діянь та перевитрат державних коштів, орган оскарження передає рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.

На сьогодні питання забезпечення прозорості та ефективності проведення державних закупівель є надзвичайно актуальним для України, враховуючи, зокрема, значний щорічний обсяг державних закупівель.

При цьому важливим є забезпечення створення умов для розвитку чесної конкуренції, забезпечення зниження ризику корупції. Для досягнення цього необхідно, крім усунення прогалин законодавства, максимально виключити суб’єктивний людський фактор при закупівлі, що можливо завдяки впровадженню в Україні системи електронних торгів.

Суть відкритого аукціону в електронній формі полягає в тому, що ця спеціальна процедура розміщення замовлення дозволяє замовникам найбільш ефективно використовувати бюджетні кошти та отримувати необхідний їм відповідно до вимог документації про аукціон в електронній формі якісний товар (роботу, послугу) за найбільш низькою ціною, яка склалася в умовах конкурентної боротьби між учасниками розміщення замовлення.

До позитивних ефектів електронних торгів насамперед можна віднести усунення впливу суб’єктивних факторів замовника на визначення переможця торгів, виключення можливості змови між учасниками, а також здійснення тиску на учасників з боку замовника з огляду на те, що замовнику не відомо, хто є учасником аукціону (відомості про учасників розкриваються тільки після проведення торгів).

Під час участі посадовців Комітету у роботі VII Всеросійського форуму-виставки «Госзаказ-2011», який відбувся 23 – 25 березня 2011 року у місті Москві, а також спеціального засідання Міждержавної ради з антимонопольної політики, присвяченого питанням розвитку системи розміщення державного замовлення в державах-учасницях СНД, зокрема, Федеральною антимонопольною службою та Міністерством економічного розвитку був представлений досвід Російської Федерації щодо реформування системи державних закупівель в частині запровадження відкритих аукціонів в електронній формі для державних та муніципальних потреб.

Зацікавленість Комітету у впровадженні системи електронних торгів в Україні як дієвого механізму економії бюджетних коштів, виражена в пропозиціях щодо створення міжвідомчої робочої групи з вивчення досвіду Російської Федерації щодо функціонування системи електронних торгів та розробки власного законопроекту щодо впровадження системи електронних торгів в Україні, підтримана Урядом.

На сьогодні робота з розробки змін до чинного законодавства про здійснення державних закупівель в частині впровадження системи електронних торгів в Україні, до якої залучені, зокрема і фахівці Комітету, триває.Copyright © 2020 "SPACEO"