Раздел
Вопросы и ответы [22]
Международные новости [62]
Деятельность [158]
Исследования и рекомендации [72]
Обжалование государственных закупок [602]
Связь и транспорт [55]


Міждержавна рада з антимонопольної політики

17.05.2011

Міждержавну раду з антимонопольної політики (МРАП) вирішує наступні основні завдання:

· координація спільної діяльності сторін щодо створення правових засад попередження обмежень та припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на території країн СНД;

· сприяння у розробці та удосконалення національного законодавства з питань конкуренції;

· розробка правил та механізмів реалізації конкретних аспектів попередження обмеження та припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на території країн СНД;

· сприяння сторонам в обміні нормативно-правовою, методичною та іншою інформацією в галузі антимонопольної політики і конкуренції;

· розгляд і вирішення спорів між господарюючими суб’єктами сторін з питань, що є предметом Договору;

· розробка і внесення пропозицій щодо вирішення спірних питань між сторонами з предмету Договору з метою розгляду на засіданнях Ради голів держав;

· організація експертиз проектів документів, пов’язаних з реалізацією Договору;

· звернення з поданнями та запитами про вирішення спорів в економічний суд СНД.


Держави-учасниці Договору мають представництво в МРАП у кількості 2 осіб, періодичність проведення засідань Ради - двічі на рік, місце проведення - почергово в будь-якій із країн-членів. Членами МРАП є, як правило, керівники та інші співробітники антимонопольних органів країн СНД. З моменту утворення МРАП станом на травень 2011 року було проведено 33 засідання.

Слід зазначити, що уже з перших своїх кроків МРАП не стала пасивним спостерігачем, а активно включилася в роботу з укріплення конкурентних механізмів у сфері міждержавних економічних відносин в межах СНД. Набутий багаторічний досвід діяльності Міждержавної ради з антимонопольної політики вбачається надзвичайно важливим, оскільки вона створює умови для систематичного обміну фаховою інформацією між антимонопольними відомствами держав СНД, забезпечуючи тим самим розробку узгоджених засад конкурентної політики, можливість формування всебічного взаєморозуміння та оперативного вирішення ймовірних проблемних ситуацій, не в останню чергу, завдяки регулярним особистим контактам керівників конкурентних відомств під час засідань Ради.

Враховуючи зміст виконуваних МРАП завдань та їх важливість для відповідного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання країн-учасниць СНД, можна зробити висновок про позитивне значення діяльності Антимонопольної ради для встановлення належної взаємодії між державами-учасницями СНД у сфері ефективного впровадження конкурентного законодавства.Copyright © 2020 "SPACEO"