Раздел
Вопросы и ответы [22]
Международные новости [62]
Деятельность [158]
Исследования и рекомендации [72]
Обжалование государственных закупок [602]
Связь и транспорт [55]


ПРЕС-РЕЛІЗ до брифінгу

27.04.2011

На сьогодні надзвичайно актуальним для України є питання забезпечення прозорості та ефективності проведення державних закупівель, враховуючи, зокрема, значний щорічний обсяг державних закупівель.

Законом України «Про здійснення державних закупівель», який набрав чинності 31 липня 2010 року, на АМКУ покладена функція органу оскарження у сфері державних закупівель.

З моменту початку виконання АМКУ цієї функцій протягом 2010 року та 3 місяців поточного року до органу оскарження надійшло 456 скарг.

АМКУ прийняв 493 рішення, з яких про прийняття скарг до розгляду – 264 та 222 рішення, прийняті за результатами розгляду скарг. Зокрема, відмовлено у задоволенні 97 скарг, задоволено скарг повністю – 65, задоволено скарг частково – 20, припинено розгляд щодо 24 скарг.

У процесі виконання функції органу оскарження АМКУ виявив наступні найбільш типові порушення законодавства з боку замовників торгів:

1. Складення замовниками документації конкурсних торгів з порушенням основних принципів державних закупівель, визначених Законом, а саме:
– непрозорі та нечіткі технічні та кваліфікаційні вимоги документації конкурсних торгів, що становить 23 % від загальної кількості порушень.
– штучне розширення предмета закупівлі (невиправдане об'єднання товару/послуг в один лот/предмет закупівлі; нечітке, загальне визначення предмету закупівлі) – 6 % .
– штучне звуження предмета закупівлі (зайва деталізація предмету закупівлі) – 3,5 % .
– помилки під час складення документації конкурсних торгів (невідповідність додатків документації конкурсних торгів основним її вимогам, невірно визначені строки подання пропозицій торгів тощо – 5 %.

2. Процедурні порушення з боку замовників:
– порушення порядку оприлюднення інформації – 29 %;
– неправомірне відхилення пропозицій учасників – 9 %;
– неправомірне визначення переможця – 10 % ;
– допущення до оцінки учасників, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів – 11 %;
– укладення договорів з порушенням строків (в тому числі під час процедури оскарження) – 3,5 %.

Отже, більше 60 % становлять порушення, вчиненні під час складення документації конкурсних торгів та у ході оприлюднення інформації.

Найбільше скарг до АМКУ надійшло стосовно дій Міністерства охорони здоров'я України (54 скарги). З них, повністю задоволено 20 скарг (скасовано 9 процедур закупівель, щодо 11 процедур закупівель – продовжено торги, замовника зобов'язано усунути порушення та надати роз'яснення учасникам торгів або внести зміни до документації конкурсних торгів) та частково – 9 скарг (зокрема, 4 процедури закупівлі скасовано за окремими лотами). 48 скарг надійшло до органу оскарження на дії управлінь та закладів охорони здоров’я, які оскаржені. 20 скарг надійшло на дії Міністерства оборони України, з яких АМКУ задовольнив 13 скарг.

На думку фахівців АМКУ, одним із способів зменшення в майбутньому кількості таких порушень є здійснення замовниками торгів моніторингу рішень органу оскарження, що оприлюднюються на веб-сайтах АМКУ та Міністерства економічного розвитку та торгівлі, а також публікуються в офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Протягом вказаного періоду АМКУ у зв’язку з виявленням ознак корупційних діянь та перевитрат державних коштів під час здійснення процедур закупівель надіслав до правоохоронних та контролюючих органів (Служби безпеки України, обласних прокуратур, Державної фінансової інспекції) матеріали стосовно 10-ти скарг.

Як відомо, 15 березня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань державних закупівель» (законопроект внесений Урядом), в якому частково враховані пропозиції Комітету. Разом з цим, на сьогодні залишається необхідність доопрацювання ЗУ «Про здійснення державних закупівель» в частині оскарження процедур державних закупівель. Тому перед внесенням згаданого законопроекту на друге читання АМКУ надіслав свої пропозиції до КМУ та профільного Комітету ВРУ.

З метою створення умов для розвитку чесної конкуренції та забезпечення зниження ризику корупції, на думку АМКУ, необхідно, крім усунення прогалин у законодавстві, максимально виключити суб’єктивний людський фактор під час закупівель, що можливо завдяки впровадженню в Україні системи електронних торгів.

Відкритий аукціон в електронній формі дозволить замовникам найбільш ефективно використовувати бюджетні кошти та отримувати якісний товар (роботу, послугу) за найбільш низькою – конкурентною ціною.

Позитивними ефектами електронних торгів, насамперед, є усунення впливу суб’єктивних факторів під час визначення переможця торгів, виключення можливості змови між учасниками і здійснення тиску з боку замовника. Це можливе за рахунок анонімності учасників аукціону (відомості про учасників розкриваються тільки після проведення торгів).

Запровадження в дію такої системи потребує відповідного комплексного вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель.

АМКУ ознайомився з досвідом Російської Федерації щодо запровадження відкритих аукціонів в електронній формі для державних та муніципальних потреб. Зокрема, інформація про реформування системи державних закупівель РФ у цьому напрямі була представлена у ході VII Всеросійського форуму-виставки «Госзаказ-2011», в якій взяли участь посадовці АМКУ.

АМКУ зацікавлений у впровадженні системи електронних торгів в Україні, оскільки це дієвий механізм економії бюджетних коштів. У зв’язку з цим, опрацьовується питання щодо створення міжвідомчої робочої групи з вивчення досвіду Російської Федерації з питань функціонування системи електронних торгів та розробки законопроекту стосовно впровадження системи електронних торгів в Україні.

На сьогодні робота з розробки змін до чинного законодавства про здійснення державних закупівель в частині запровадження системи електронних торгів в Україні, до якої залучені, зокрема і фахівці АМКУ, триває.

Поряд із цим, АМКУ здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель. Протягом 2010 року АМКУ розглянув 21 справу про порушення конкуренційного законодавства, припинивши 21 випадок антиконкурентних узгоджених дій учасників торгів.Copyright © 2020 "SPACEO"